Palvelut

Asiantuntijapalvelut

 • Projektinjohto ja aikataulutus
 • Tuotekehitys ja pilotointi
 • Konsultointi
 • Valvontapalvelut
 • Vianetsintä
 • Tarveselvitykset ja hankesuunnittelut
 • Neuvontapalvelut
 • Käytönjohtajapalvelut
 • Asennusvalvonta ja käyttöönotto

Urakointi- ja asennuspalvelut

 • Sähköurakointi (S1)

Suunnittelupalvelut

 • Sähkösuunnittelu
 • Laitesuunnittelu / 3D-tulostus
 • Valaistussuunnittelu
 • Sähkövarastojen suunnittelu
 • Älykkäiden energiajärjestelmien suunnittelu
 • Off-Grid-järjestelmien suunnittelu
 • Virtuaalivoimala suunnittelu
 • Varavoimajärjestelmien suunnittelu
 • UPS-järjestelmien suunnittelu ja mitoitus

Tarkastuspalvelut ja katselmukset

 • Tulossa

HKH Group Oy
info@hkhgroup.fi
045 – 668 44 50
www.hkhgroup.fi