Palvelut

Asiantuntijapalvelut

 • Projektinjohto ja aikataulutus
 • Konsultointi
 • Tarveselvitykset ja hankesuunnittelut
 • Neuvontapalvelut
 • Käytönjohtaja- ja valvontapalvelut S1
 • Asennusvalvonta ja käyttöönotto

Suunnittelupalvelut

 • Sähkösuunnittelu
 • Valaistussuunnittelu
 • Sähkövarastojen suunnittelu
 • Älykkäiden energiajärjestelmien suunnittelu
 • Off-Grid-järjestelmien suunnittelu

Tarkastuspalvelut ja katselmukset


HKH Group Oy
info@hkhgroup.fi
045 – 668 44 50
www.hkhgroup.fi